Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG DRUG KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Aceneuramic acid 1件: ACENEURAMIC ACID1件: D11016 --1件: 30
2 Deflazacort 1件: DEFLAZACORT1件: D03671 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬2件: 30, 113
3 Sulfanilamide 0件: 1件: D08543 --4件: 6, 30, 60, 298