Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG DRUG KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Desmopressin 5件: DDAVP; DESMOPRESSIN; Desmopressin Acetate; Desmopressine; Minirin1件: Desmopressin 💬2件: AVPR2,
F8 💬
4件: Complement and coagulation cascades, Neuroactive ligand-receptor interaction, Phospholipase D signaling pathway, Vasopressin-regulated water reabsorption 💬6件: 6, 64, 72, 75, 225, 288 💬