Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG DRUG KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Emicizumab 2件: Emicizumab; Hemlibra1件: Emicizumab 💬2件: F10,
F9 💬
1件: Complement and coagulation cascades 💬1件: 288 💬