Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG DRUG KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Tozinameran 2件: Comirnaty; Tozinameran1件: Tozinameran 💬--5件: 13, 46, 51, 53, 299 💬