Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. KEGG DRUG DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Mometasone furoate 💬 1件: Mometasone furoate3件: Mometasone; Mometasone furoate; Nasonex; 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬2件: 98, 162 💬