Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. KEGG DRUG DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Lopinavir 💬 1件: Lopinavir2件: Kaletra; Lopinavir; --2件: 93, 265 💬