Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. KEGG DRUG DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Ceftriaxone 💬 1件: Ceftriaxone1件: Ceftriaxone; --4件: 2, 6, 46, 97 💬