Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. KEGG DRUG DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Apabetalone 💬 1件: Apabetalone1件: Apabetalone; 4件: BRD2,
BRD3,
BRD4,
BRDT 💬
1件: 💬1件: 86 💬