Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. KEGG DRUG DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Opicinumab 💬 1件: Opicinumab1件: Opicinumab; 1件: LINGO1 💬1件: 💬1件: 13 💬